WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB5 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Extreme kosten 39.296 37.213 11.698 11.594 5.692
Toeslagen 195.049 189.206 369.058 534.034 286.502
Toeslagen overig 94 0 0 544 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 65.362 8.937 12.845 7.618 3.310
ZZP basisprestatie 162.055.152 149.471.646 152.517.563 104.532.194 69.408.628
Totaal 162.354.954 149.707.003 152.911.165 105.085.984 69.704.132