WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB6 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 581 0 0 0 0
Extreme kosten 8.201 6.388 1.985 0 2.472
Meerzorg 91.130 240.488 331.218 157.263 165.718
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 116 0 0 0 0
ZZP basisprestatie 8.485.420 11.120.215 10.776.327 8.289.521 4.339.641
Totaal 8.585.447 11.367.091 11.109.530 8.446.784 4.507.832