WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB6 (GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 238 0 0 0 0
Extreme kosten 17.042 18.268 17.436 18.780 8.607
Meerzorg 591.726 1.382.517 1.282.781 660.807 314.606
Toeslagen overig 27 0 0 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 17.561 1.686 1.299 1.869 131
ZZP basisprestatie 45.143.373 54.810.315 56.007.835 38.963.831 24.611.064
Totaal 45.769.966 56.212.787 57.309.350 39.645.288 24.934.408