WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ B-groep (GGZ-B)

  • GGZB7 (GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Extreme kosten 7.747 7.250 6.428 5.758 1.624
Meerzorg 765.841 1.438.718 2.821.306 3.020.775 1.888.001
Toeslagen 83.374 100.669 121.773 656.451 342.367
ZZP basisprestatie 17.022.213 21.478.431 24.671.459 19.884.501 15.853.918
Totaal 17.879.175 23.025.068 27.620.967 23.567.485 18.085.911