WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VERBLIJF GGZ-WONEN
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 63.037.359 19.537.892
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 94.904.289 25.678.877
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 3.636.428 1.075.246
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 8.976.900 2.420.112
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 50.773.019 13.879.377
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 93.144.291 25.194.489
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 5.223.339 1.477.086
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 15.956.192 4.875.039
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 133.174.483 39.541.666
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 260.595.740 73.319.041
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 17.003.048 5.130.062
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 71.929.874 23.820.529
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 13.214.212 3.619.651
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 23.293.494 6.648.538
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 6.477.143 2.675.431
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 32.425.023 11.596.050
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 2.016.974 784.415
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 7.080.077 2.341.368
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 5.189.554 1.463.754
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 34.784.280 12.061.333
Totaal . . . 942.835.717 277.139.956