WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VERBLIJF GGZ-WONEN
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 63.109.623 41.099.161
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 94.862.861 52.450.422
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 3.576.496 2.472.820
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 8.976.900 4.913.609
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 50.827.803 29.035.010
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 93.368.998 52.385.914
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 5.021.772 3.022.582
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 15.956.192 10.240.577
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 133.263.214 82.139.985
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 260.660.350 151.280.353
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 16.998.103 11.098.270
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 71.929.874 49.762.368
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 13.221.541 7.226.387
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 23.322.812 13.790.827
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 6.477.143 5.644.502
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 32.425.023 24.644.806
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 2.016.974 1.614.605
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 7.080.077 4.759.390
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . 5.189.554 3.521.433
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . 34.784.280 25.906.394
Totaal . . . 943.069.589 577.009.416