Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VERBLIJF GGZ-WONEN
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . €63.110.058 €85.360.048
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . €94.863.935 €111.270.580
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . €3.576.496 €4.300.480
GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . €8.976.900 €9.541.863
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . €50.827.803 €60.076.818
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . €93.368.998 €108.491.424
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . €5.021.772 €6.169.176
GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . €15.956.192 €20.578.935
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . €133.280.572 €170.814.265
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . €260.662.205 €315.398.346
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . €16.998.103 €23.122.896
GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . €71.929.874 €107.124.101
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . €13.221.541 €14.392.658
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . €23.322.812 €29.322.145
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . €6.477.143 €12.082.495
GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . €32.425.023 €55.014.544
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . €2.016.974 €3.539.363
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . €7.080.077 €9.984.735
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding . . . €5.189.554 €8.556.274
GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding . . . €34.784.280 €57.826.836
Totaal . . . €943.090.310 €1.212.967.982