WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 59.291 53.148
Dagbesteding . . . 928.341 1.227.652
Toeslagen . . . 134.969 443.514
Toeslagen overig . . . 872 2.707
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 70.328 82.953
ZZP basisprestatie . . . 61.916.256 61.714.857
Totaal . . . 63.110.058 63.524.832