WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 22.537 49.812
Dagbesteding . . . 3.016 14.313
Toeslagen . . . 177.965 253.769
Toeslagen overig . . . 4.229 711
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 215.993 275.111
ZZP basisprestatie . . . 94.440.196 79.587.439
Totaal . . . 94.863.935 80.181.154