WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW1 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding . . . 55.446 77.187
Toeslagen overig . . . 92 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 2.277 5.683
ZZP basisprestatie . . . 3.518.682 3.667.304
Totaal . . . 3.576.496 3.750.175