WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 85.920 50.658
Dagbesteding . . . 592.376 735.289
Toeslagen . . . 169.051 256.088
Toeslagen overig . . . 8.786 1.136
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 32.354 46.795
ZZP basisprestatie . . . 49.939.317 43.752.894
Totaal . . . 50.827.803 44.842.861