WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 31.466 79.537
Dagbesteding . . . 14.485 8.733
Toeslagen . . . 153.618 111.999
Toeslagen overig . . . 7.334 4.049
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 122.850 160.143
ZZP basisprestatie . . . 93.039.244 79.469.990
Totaal . . . 93.368.998 79.834.451