WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW2 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 0 400
Dagbesteding . . . 0 161
Extreme kosten . . . 1.018 0
Toeslagen . . . 41.829 87.864
Toeslagen overig . . . 415 10.772
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 12.569 16.196
ZZP basisprestatie . . . 15.900.361 15.667.468
Totaal . . . 15.956.192 15.782.862