WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 104.200 129.547
Dagbesteding . . . 987 6.542
Meerzorg . . . 0 401
Toeslagen . . . 445.788 531.842
Toeslagen overig . . . 33.391 10.157
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 525.818 502.480
ZZP basisprestatie . . . 259.552.022 230.492.747
Totaal . . . 260.662.205 231.673.716