WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 0 60
Dagbesteding . . . 181.143 233.503
Extreme kosten . . . 822 2.837
Toeslagen . . . 303.702 180.366
Toeslagen overig . . . 599 590
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 7.967 9.950
ZZP basisprestatie . . . 16.503.870 17.452.056
Totaal . . . 16.998.103 17.879.363