WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW3 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 1.005 737
Extreme kosten . . . 761 1.606
Toeslagen . . . 465.885 413.157
Toeslagen overig . . . 2.427 26.758
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 58.502 79.226
ZZP basisprestatie . . . 71.401.294 78.134.027
Totaal . . . 71.929.874 78.655.510