WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 21.615 12.597
Dagbesteding . . . 42.832 62.093
Meerzorg . . . 83.192 57.464
Toeslagen . . . 23.301 48.796
Toeslagen overig . . . 4.309 654
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 4.486 5.761
ZZP basisprestatie . . . 13.041.805 10.549.587
Totaal . . . 13.221.541 10.736.952