Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . €21.615 €16.468
Dagbesteding . . . €42.832 €100.800
Meerzorg . . . €83.192 €131.718
Toeslagen . . . €23.301 €65.240
Toeslagen overig . . . €4.309 €797
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . €4.486 €8.745
ZZP basisprestatie . . . €13.041.805 €14.068.890
Totaal . . . €13.221.541 €14.392.658