WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 4.496 34.762
Dagbesteding . . . 0 136
Meerzorg . . . 105.843 60.232
Toeslagen . . . 42.751 18.468
Toeslagen overig . . . 654 996
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 35.130 29.276
ZZP basisprestatie . . . 23.133.938 21.208.961
Totaal . . . 23.322.812 21.352.831