WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW4 (GGZ Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 0 47
Extreme kosten . . . 1.076 3.731
Meerzorg . . . 553.676 881.725
Toeslagen overig . . . 666 37.754
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 9.351 2.774
ZZP basisprestatie . . . 31.860.255 38.530.788
Totaal . . . 32.425.023 39.456.818