WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding . . . 7.741 8.758
Toeslagen overig . . . 0 449
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 67 667
ZZP basisprestatie . . . 2.009.165 2.453.998
Totaal . . . 2.016.974 2.463.871