WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 3.107 17.739
Meerzorg . . . 550.366 720.596
Toeslagen overig . . . 125 92
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 16.775 15.142
ZZP basisprestatie . . . 6.509.704 6.498.544
Totaal . . . 7.080.077 7.252.114