WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding . . . 105.948 23.527
Meerzorg . . . 746.978 503.347
Toeslagen . . . 51.098 33.643
Toeslagen overig . . . 0 379
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 0 1.595
ZZP basisprestatie . . . 4.285.530 5.452.070
Totaal . . . 5.189.554 6.014.560