WLZ Zorgaanspraken. Verblijf. GGZ wonen

  • GGZW5 (GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling . . . 295 0
Extreme kosten . . . 5.087 949
Meerzorg . . . 2.484.072 3.639.107
Toeslagen . . . 105.120 411.225
Vervoer dagbestedng dagbehandeling . . . 24.210 19.265
ZZP basisprestatie . . . 32.165.496 37.701.274
Totaal . . . 34.784.280 41.771.821