Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • DEELTIJD VERBLIJF
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Lichamelijk gehandicapt (LG) . . €22.840 €105.586 €91.528
Verstandelijk gehandicapt (VG) . . €1.811.974 €3.684.744 €4.716.506
Verpleging en verzorging (VV) . . €2.809 €3.094 €57.631
Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) . . €48.028 €396.590 €505.481
Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis) . . €0 €12.183 €52.137
GGZ, wonen . . . €0 €11.850
Totaal . . €1.885.652 €4.202.198 €5.435.133