WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • DEELTIJD VERBLIJF
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Lichamelijk gehandicapt (LG) . . 22.840 105.586 65.308
Verstandelijk gehandicapt (VG) . . 1.811.974 3.684.744 3.254.423
Verpleging en verzorging (VV) . . 2.809 3.094 47.986
Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) . . 48.028 396.590 370.039
Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis) . . 0 12.183 4.819
GGZ, wonen . . . 0 1.479
Totaal . . 1.885.652 4.202.198 3.744.053