Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • MODULAIR PAKKET THUIS
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Begeleiding in groepsverband €244.597.960 €267.565.045 €209.001.125 €273.942.199 €324.594.164
Begeleiding individueel €139.797.831 €167.670.859 €195.737.856 €256.482.308 €316.770.857
Behandeling in groep €129.593.238 €134.291.023 €112.615.744 €136.476.600 €149.088.001
Behandeling individueel €17.933.218 €21.803.386 €22.616.798 €25.882.113 €28.862.773
Huishoudelijke hulp €38.439.707 €53.568.039 €71.224.067 €85.694.168 €100.490.588
Persoonlijke verzorging €257.323.197 €314.379.944 €366.265.978 €386.708.482 €427.146.494
Reiskosten zorgverlener €270.358 €420.117 €206.395 €282.750 €388.909
Toeslagen overig €288.246 €191.378 €274.114 €833.923 €578.893
Verpleging €68.285.739 €83.470.974 €107.788.015 €119.472.671 €138.278.451
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €26.946.273 €42.573.485 €30.546.782 €45.143.951 €52.162.839
Wet zorg en dwang . . . . €728.736
Totaal €923.475.767 €1.085.934.249 €1.116.276.873 €1.330.919.163 €1.539.090.706