WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • MODULAIR PAKKET THUIS
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Begeleiding in groepsverband 244.597.960 267.565.045 209.001.125 273.926.147 76.703.405
Begeleiding individueel 139.797.831 167.670.859 195.737.856 256.426.258 73.074.785
Behandeling in groep 129.593.238 134.291.023 112.615.744 136.457.107 35.820.882
Behandeling individueel 17.933.218 21.803.386 22.616.798 25.876.895 6.645.961
Huishoudelijke hulp 38.439.707 53.568.039 71.224.067 85.682.614 22.455.491
Persoonlijke verzorging 257.323.197 314.379.944 366.265.978 386.677.568 100.375.136
Reiskosten zorgverlener 270.358 420.117 206.395 282.251 51.589
Toeslagen overig 288.246 191.378 274.114 832.034 157.127
Verpleging 68.285.739 83.470.974 107.788.015 119.418.946 32.195.715
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 26.946.273 42.573.485 30.546.782 45.141.279 12.364.926
Wet zorg en dwang . . . . 80.067
Totaal 923.475.767 1.085.934.249 1.116.276.873 1.330.721.097 359.925.084