WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Lichamelijk gehandicapt (LG) 19.889.584 23.932.002 25.818.994 27.370.038 6.993.798
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) 3.027.878 1.994.335 701.695 164.218 26.656
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) 0 0 0 0 0
Verstandelijk gehandicapt (VG) 171.169.035 178.493.985 189.282.434 210.020.450 54.854.792
Verpleging en verzorging (VV) 457.706.255 552.620.016 613.989.533 761.027.959 249.462.296
Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) 1.888.629 0 2.349.058 2.608.263 546.579
Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) 1.888.629 2.252.339 2.349.058 2.608.263 546.579
Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis) 2.007.250 0 2.694.362 3.022.162 811.760
Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis) 2.007.250 2.481.173 2.694.362 3.022.162 811.760
GGZ, wonen . . . 60.408.552 21.239.650
Totaal 659.584.510 761.773.850 839.879.496 1.070.252.068 335.293.871