WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Lichamelijk gehandicapt (LG) 19.889.584 23.932.002 25.818.994 27.369.288 22.071.768
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) 3.027.878 1.994.335 701.695 164.218 39.435
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) 0 0 0 0 0
Verstandelijk gehandicapt (VG) 171.169.035 178.493.985 189.282.434 210.028.427 168.398.851
Verpleging en verzorging (VV) 457.706.255 552.620.016 613.989.533 761.622.344 807.755.203
Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) 1.888.629 2.252.339 2.349.058 2.611.618 1.932.270
Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis) 2.007.250 2.481.173 2.694.362 3.022.162 2.501.524
GGZ, wonen . . . 60.511.911 71.543.746
Totaal 655.688.631 761.773.850 834.836.076 1.065.329.968 1.074.242.797