WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS
  • MEERJARENOVERZICHT 2017 - 2021
  • 1 = 1 euro
Kosten 2017 2018 2019 2020 2021
Lichamelijk gehandicapt (LG) 17.946.237 19.889.584 23.932.002 25.818.994 27.265.472
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG) 2.629.032 3.027.878 1.994.335 701.695 159.657
Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG) 0 0 0 0 0
Verstandelijk gehandicapt (VG) 144.804.087 171.169.035 178.493.985 189.282.434 209.612.157
Verpleging en verzorging (VV) 345.349.490 457.706.255 552.620.016 613.989.533 759.294.104
Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) 2.018.170 1.888.629 0 2.349.058 2.607.298
Zintuiglijk Gehandicapt, auditief en communicatief gehandicapt (ZGaud) 2.018.170 1.888.629 2.252.339 2.349.058 2.607.298
Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis) 1.539.029 2.007.250 0 2.694.362 3.017.575
Zintuiglijk Gehandicapt, visueel (ZGvis) 1.539.029 2.007.250 2.481.173 2.694.362 3.017.575
GGZ, wonen . . . . 59.746.053
Totaal 517.843.244 659.584.510 761.773.850 839.879.496 1.067.327.190