Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS LICHAMELIJK GEHANDICAPT
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
LG1,exclusief dagbesteding €190.577 €150.443 €132.753 €131.738 €163.426
LG1,inclusief dagbesteding €208.486 €232.308 €205.185 €151.696 €113.289
LG2 (LG Wonen met begeleiding en enige verzorging),exclusief dagbesteding €1.288.389 €1.379.893 €1.571.790 €1.758.263 €1.676.118
LG2 (LG Wonen met begeleiding en enige verzorging),inclusief dagbesteding €2.983.124 €3.310.621 €3.056.210 €2.975.660 €3.216.088
LG3,exclusief behandeling, exclusief dagbesteding €390.655 €334.375 €251.684 €203.613 €165.395
LG3,exclusief behandeling, inclusief dagbesteding €284.578 €306.137 €293.779 €369.413 €377.300
LG3,inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €142.722 €218.502 €246.644 €162.856 €159.206
LG3,inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €291.240 €121.698 €64.005 €65.014 €66.489
LG4 (LG Wonen met begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding €1.642.439 €1.646.961 €1.744.726 €1.829.000 €1.900.453
LG4 (LG Wonen met begeleiding en verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding €2.951.841 €3.835.008 €4.594.587 €4.996.054 €5.295.403
LG4 (LG Wonen met begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €449.212 €1.027.410 €959.734 €1.103.361 €1.113.425
LG4 (LG Wonen met begeleiding en verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €1.474.124 €1.540.450 €1.554.808 €1.816.167 €2.146.871
LG5 (LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding €372.104 €519.272 €603.104 €570.060 €597.495
LG5 (LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding €514.669 €775.120 €733.572 €830.848 €840.253
LG5 (LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €139.072 €195.314 €215.977 €164.959 €220.546
LG5 (LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €96.617 €124.160 €131.111 €302.996 €346.487
LG6 (LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding €834.739 €1.043.413 €1.010.200 €1.157.227 €1.146.611
LG6 (LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding €1.105.522 €1.268.419 €2.125.279 €2.327.925 €3.371.419
LG6 (LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €705.322 €2.104.573 €2.315.749 €2.290.340 €2.189.018
LG6 (LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €2.850.515 €2.357.774 €2.334.819 €2.174.144 €2.777.717
LG7 (LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),exclusief behandeling, exclusief dagbesteding €111.906 €88.250 €146.094 €205.524 €190.309
LG7 (LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),exclusief behandeling, inclusief dagbesteding €210.110 €484.129 €501.024 €467.316 €569.988
LG7 (LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),inclusief behandeling, exclusief dagbesteding €224.923 €851.492 €989.352 €1.195.301 €1.108.066
LG7 (LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €426.695 €16.281 €36.808 €119.814 €443.601
Totaal €19.889.584 €23.932.002 €25.818.994 €27.369.288 €30.194.974