WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG1 exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 0 0 4.077 8.553 12.133
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 0 1.333 2.232
ZZP basisprestatie 190.577 150.443 128.675 121.852 101.504
Totaal 190.577 150.443 132.753 131.738 115.869