WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG1 inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 2.856 1.344 1.723 489 189
ZZP basisprestatie 205.630 230.964 203.461 151.208 95.411
Totaal 208.486 232.308 205.185 151.696 95.600