WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG2 (LG Wonen met begeleiding en enige verzorging) exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 207 1.676 5.251 9.095 2.628
Dagbesteding 35.152 54.047 35.215 27.768 32.518
Toeslagen overig 3.650 536 77 104 101
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 2.382 2.623 3.788 2.126
ZZP basisprestatie 1.249.380 1.321.252 1.528.624 1.717.508 1.231.831
Totaal 1.288.389 1.379.893 1.571.790 1.758.263 1.269.203