Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG2 (LG Wonen met begeleiding en enige verzorging) inclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling €1.352 €4.465 €932 €0 €9.473
Dagbesteding €0 €4.151 €0 €0 €0
Toeslagen €38.646 €68.188 €69.697 €72.720 €76.425
Toeslagen overig €191 €830 €36 €0 €24.896
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €20.198 €28.065 €19.999 €21.720 €32.653
ZZP basisprestatie €2.922.736 €3.204.922 €2.965.546 €2.881.220 €3.072.642
Totaal €2.983.124 €3.310.621 €3.056.210 €2.975.660 €3.216.088