WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG2 (LG Wonen met begeleiding en enige verzorging) inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 1.352 4.465 932 0 6.859
Dagbesteding 0 4.151 0 0 0
Toeslagen 38.646 68.188 69.697 72.720 57.361
Toeslagen overig 191 830 36 0 19.629
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 20.198 28.065 19.999 21.720 23.650
ZZP basisprestatie 2.922.736 3.204.922 2.965.546 2.881.220 2.323.623
Totaal 2.983.124 3.310.621 3.056.210 2.975.660 2.431.122