WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG3 exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 38 0 0 0
Dagbesteding 22.240 35.349 17.709 1.611 1.833
Toeslagen overig 2.953 1.194 701 424 1.115
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 3.759 1.223 0 0
ZZP basisprestatie 365.462 294.035 232.051 201.578 116.986
Totaal 390.655 334.375 251.684 203.613 119.935