WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG3 exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 0 0 243
Toeslagen overig 8 0 0 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 2.315 279 1.162 1.506 1.012
ZZP basisprestatie 282.255 305.859 292.617 367.908 298.057
Totaal 284.578 306.137 293.779 369.413 299.312