WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG3 inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Toeslagen 76.741 0 0 0 0
Toeslagen overig 0 0 0 1.731 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 2.976 1.584 2.700 0 1.346
ZZP basisprestatie 211.523 120.114 61.305 63.284 48.373
Totaal 291.240 121.698 64.005 65.014 49.719