WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG4 (LG Wonen met begeleiding en verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 4.994 2.061 3.840 2.473 2.338
Dagbesteding 57.160 57.050 75.659 65.999 57.436
Toeslagen overig 20.475 4.898 497 204 570
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 605 3.478 6.008 3.619
ZZP basisprestatie 1.559.810 1.582.348 1.661.253 1.754.316 1.319.769
Totaal 1.642.439 1.646.961 1.744.726 1.829.000 1.383.732