WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG4 (LG Wonen met begeleiding en verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 1.436 6.253 4.495 9.594 12.005
Dagbesteding 0 0 1.832 0 0
Toeslagen overig 36 1.122 1.240 2.618 2.332
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 31.900 65.023 47.600 69.732 43.855
ZZP basisprestatie 2.918.469 3.762.609 4.539.420 4.914.110 3.833.708
Totaal 2.951.841 3.835.008 4.594.587 4.996.054 3.891.900