WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG4 (LG Wonen met begeleiding en verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 2.316 53.953 53.309 70.437 61.116
Toeslagen 34.321 35.657 36.388 9.371 0
Toeslagen overig 14 1.817 1.311 1.966 1.567
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 1.035 400 3.198 2.127
ZZP basisprestatie 412.562 934.948 868.326 1.018.389 723.463
Totaal 449.212 1.027.410 959.734 1.103.361 788.272