WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG4 (LG Wonen met begeleiding en verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 1.899 1.005 0 0 0
Toeslagen overig 0 415 0 3.061 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 7.773 5.324 2.732 10.052 10.267
ZZP basisprestatie 1.464.452 1.533.706 1.552.076 1.803.055 1.565.894
Totaal 1.474.124 1.540.450 1.554.808 1.816.167 1.576.161