Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG4 (LG Wonen met begeleiding en verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding €1.899 €1.005 €0 €0 €0
Toeslagen overig €0 €415 €0 €3.061 €0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling €7.773 €5.324 €2.732 €10.052 €13.171
ZZP basisprestatie €1.464.452 €1.533.706 €1.552.076 €1.803.055 €2.133.700
Totaal €1.474.124 €1.540.450 €1.554.808 €1.816.167 €2.146.871