WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG5 (LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 1.273 1.153 0 0
Dagbesteding 10.165 25.963 27.013 27.810 42.909
Toeslagen overig 1.901 3.441 1.909 26 104
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 2.135 1.208 4.634 7.694
ZZP basisprestatie 360.037 486.460 571.821 537.590 418.449
Totaal 372.104 519.272 603.104 570.060 469.155