WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG5 (LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 119 1.111 4.503 2.833 131
Dagbesteding 0 0 3.026 0 0
Toeslagen overig 27 29 351 363 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 14.773 10.299 5.495 6.447 2.969
ZZP basisprestatie 499.750 763.681 720.197 821.205 531.763
Totaal 514.669 775.120 733.572 830.848 534.863