WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG5 (LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 0 5.943 11.316 8.230 10.185
ZZP basisprestatie 139.072 189.371 204.661 156.728 154.559
Totaal 139.072 195.314 215.977 164.959 164.744