WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG5 (LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Toeslagen overig 0 0 0 7 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 33 0 0 8
ZZP basisprestatie 96.617 124.127 131.111 302.988 268.373
Totaal 96.617 124.160 131.111 302.996 268.380