WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG6 (LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 119 102 1.013 2.459 136
Dagbesteding 68.290 56.088 27.294 50.675 50.707
Toeslagen overig 6.915 7.521 3.537 724 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 673 810 10.544 8.517
ZZP basisprestatie 759.415 979.029 977.547 1.092.824 747.079
Totaal 834.739 1.043.413 1.010.200 1.157.227 806.440