WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG6 (LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) exclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 0 0 3.023 2.428 1.571
Dagbesteding 0 0 113 117 0
Meerzorg 24.049 0 0 3.212 17.554
Toeslagen 0 0 0 0 68.242
Toeslagen overig 127 53 254 633 31
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 13.808 10.284 6.462 15.713 14.766
ZZP basisprestatie 1.067.538 1.258.081 2.115.427 2.305.822 2.298.327
Totaal 1.105.522 1.268.419 2.125.279 2.327.925 2.400.490