WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG6 (LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 33.243 98.175 105.255 98.012 79.348
Toeslagen 0 79.734 81.369 0 551
Toeslagen overig 11.534 3.063 2.264 85.982 2.112
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 0 324 906
ZZP basisprestatie 660.546 1.923.600 2.126.861 2.106.022 1.587.652
Totaal 705.322 2.104.573 2.315.749 2.290.340 1.670.570