WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG6 (LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 5.689 4.576 0 0 0
Toeslagen 79.205 0 0 0 0
Toeslagen overig 598 202 248 13.206 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 22.560 25.868 16.447 18.086 14.929
ZZP basisprestatie 2.742.462 2.327.127 2.318.123 2.142.851 1.985.330
Totaal 2.850.515 2.357.774 2.334.819 2.174.144 2.000.258