WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG7 (LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging) exclusief behandeling exclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Behandeling 5.079 0 0 0 0
Dagbesteding 14.486 8.100 4.861 8.084 14.892
Meerzorg 0 0 0 0 2.408
Toeslagen overig 1.470 1.521 813 2.828 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 0 0 0 1.368 3.000
ZZP basisprestatie 90.872 78.628 140.420 193.245 146.122
Totaal 111.906 88.250 146.094 205.524 166.423