WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Lichamelijk gehandicapt (LG)

  • LG7 (LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Dagbesteding 2.082 1.340 0 0 0
Meerzorg 95.232 0 0 0 0
Toeslagen 72.536 0 0 0 0
Toeslagen overig 315 0 0 0 0
ZZP basisprestatie 256.530 14.941 36.808 119.814 283.814
Totaal 426.695 16.281 36.808 119.814 283.814