Totale zorgkosten Wet Langdurige Zorg

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS LICHT VERSTANDELIJK GEHANDICAPT
  • Gedeclareerde kosten tot en met het 4e kwartaal van 2022
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
LVG1 (LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €76.829 €2.457 €0 €0 €16.882
LVG2 (LVG Wonen met behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €487.124 €236.793 €43.862 €0 €0
LVG3 (LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep (18 tot 23 jaar)),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €2.097.480 €1.301.922 €399.934 €135.411 €79.188
LVG4 (LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €366.445 €453.162 €257.899 €28.807 €0
LVG5 (LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding €0 €0 €0 €0 €0
Totaal €3.027.878 €1.994.335 €701.695 €164.218 €96.069