WLZ ZORGAANSPRAKEN

  • VOLLEDIG PAKKET THUIS LICHT VERSTANDELIJK GEHANDICAPT
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
LVG1 (LVG Wonen met enige behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 76.829 2.457 0 0 0
LVG2 (LVG Wonen met behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 487.124 236.793 43.862 0 0
LVG3 (LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep (18 tot 23 jaar)),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 2.097.480 1.301.922 399.934 135.411 28.433
LVG4 (LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 366.445 453.162 257.899 28.807 0
LVG5 (LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)),inclusief behandeling, inclusief dagbesteding 0 0 0 0 0
Totaal 3.027.878 1.994.335 701.695 164.218 28.433