WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)

  • LVG2 (LVG Wonen met behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
ZZP basisprestatie 487.124 236.793 43.862 0 0
Totaal 487.124 236.793 43.862 0 0