WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)

  • LVG3 (LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding kleine groep (18 tot 23 jaar)) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
Toeslagen overig 3.763 0 0 0 0
Vervoer dagbestedng dagbehandeling 2.948 3.867 717 0 0
ZZP basisprestatie 2.090.770 1.298.055 399.216 135.411 28.433
Totaal 2.097.480 1.301.922 399.934 135.411 28.433