WLZ Zorgaanspraken. Volledig pakket thuis. Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)

  • LVG4 (LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (18 tot 23 jaar)) inclusief behandeling inclusief dagbesteding
  • MEERJARENOVERZICHT 2018 - 2022
  • 1 = 1 euro
Kosten 2018 2019 2020 2021 2022
ZZP basisprestatie 366.445 453.162 257.899 28.807 0
Totaal 366.445 453.162 257.899 28.807 0